Hà Nội, Việt Nam. IMG HI 58° LO 56°
IMG-LOGO

Tư liệu